Wedstrijdreglement Streetball Masters voorronde


Artikel 1. Algemeen
1.1 De belangrijkste regel is Fair Play.
1.2 Deze spelregels zijn samengesteld voor Streetball Masters.
1.3 Deelnemers / begeleiders dienen de spelregels na te leven.
1.4 Elke speler dient zich te kunnen legitimeren via een officieel legitimatiebewijs.


Artikel 2. Speelveld en -ballen
2.1 Wedstrijden worden gespeeld op één basket, waarvan de hoogte 3,05 meter is.
2.2 Alle categorieën spelen met balmaat 6. De organisatie stelt ballen beschikbaar. Hier dient ook mee gespeeld te worden.


Artikel 3. Teams
3.1 Een team bestaat minimaal uit 3 spelers en maximaal uit 4 spelers (1 wissel).
3.2 Teams mogen uit spelers van verschillende leeftijden bestaan. De hoogste leeftijd is bepalend voor de categorie waarin een team uit kan komen.
3.3 Teams mogen gemengd zijn (mannen en vrouwen bij elkaar in één team). Dergelijke teams worden echter altijd in de mannen-/jongenscategorieën geplaatst.
3.4 Een team kan na diskwalificatie, blessureleed of foutenlast met minimaal 2 spelers een wedstrijd doorspelen.
3.5 Gedurende het hele evenement moet een team uit dezelfde personen bestaan.
3.6 Indien een team zich plaatst voor de Streetball Masters Finale mag maximaal één speler per team gewijzigd worden.
3.7 Alle deelnemers dienen van te voren via het daarvoor bestemde online aanmeldingsformulier te zijn opgegeven.
3.8 Spelers kunnen gewijzigd worden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van het toernooi. Een wijziging dient voorzien te zijn van dezelfde gegevens als overige spelers opgegeven hebben bij de initiële aanmelding (NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, shirtmaat).
3.9 Teams bestaande uit één of meerdere niet opgegeven spelers spelen buiten mededinging mee. Bij eventuele winst hebben zij geen recht op prijzen en/of plaatsing voor de finale.
3.10 Teams dienen shirts te dragen van eenzelfde kleur. Wanneer twee teams in dezelfde kleur spelen, dient een van beide teams een andere kleur aan te trekken indien mogelijk. Indien niet mogelijk, spelen beide teams in dezelfde kleur.


Artikel 4. Wedstrijdleiding
4.1 Bij elke wedstrijd is een scheidsrechter aanwezig.
4.2 Een court monitor is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor het bijhouden van de score.
4.3 De scheidsrechter overhandigt de wedstrijdbal aan het eerstgenoemde team en neemt na de wedstrijd de bal weer in ontvangst.


Artikel 5. Start wedstrijd
5.1 Voor de start van een wedstrijd dient het team zich te melden bij scheidsrechter en court monitor (namen/nummers doorgeven).
5.2 Van het eerstgenoemde team schiet één speler voor balbezit van achter de tweepuntslijn. Wanneer de speler scoort, krijgt het eerstgenoemde team balbezit, wanneer de bal mis gaat, krijgt het laatstgenoemde team balbezit. 


Artikel 6. Speeltijd en bepaling winnaar
6.1 De reguliere speeltijd bedraagt 12 minuten doorlopende tijd, daarna 3 minuten wisseltijd voor de volgende wedstrijd. Mocht binnen deze tijd een team 15 punten hebben gescoord, stopt de wedstrijd en is dit team de winnaar.
6.2 Er wordt geen gebruik gemaakt van de 8- of 24-secondenregel. Tevens wordt de 3-secondenregel niet gehanteerd. Indien hier echter misbruik van wordt gemaakt (bivakkeren in de bucket), zal door de scheidsrechter opgetreden worden.
6.3 In belang van de wedstrijd wordt in de slotminuten rekening gehouden met tijdrekken. Mocht de scheidsrechter van mening zijn dat een team zich hieraan schuldig maakt, wordt de bal na een waarschuwing toegekend aan de tegenstander.
6.4 Gelijkspel is mogelijk tijdens de poulewedstrijden.
6.5 Bij een gelijkspel in de knock-out fase, volgt een verlenging. Het team dat in de verlenging als eerste twee punten scoort is de winnaar. Het team dat als laatst balbezit had in de reguliere speeltijd, gaat in de verlenging verder met balbezit.
6.6 Bij winst ontvangt het team 3 punten, bij gelijkspel ontvangen beide teams 1 punt, bij verlies ontvangt het team 0 punten.
6.7 Indien teams gelijk eindigen in de poule, wordt eerst gekeken naar het onderling resultaat. Indien dit geen uitkomst biedt wordt gekeken naar het onderlinge doelsaldo. Wanneer dit ook geen uitkomst biedt, zal gekeken worden naar het totale doelsaldo van de teams.
6.8 Indien een team de voorronde wint dat zich in een andere voorronde reeds geplaatst heeft voor de finale, heeft de nummer 2 recht op deelname aan de finale. Indien de nummer 2 zich ook al geplaatst heeft, heeft de nummer 3 recht op deelname aan de finale, etc.


Artikel 7. Fouten speler/team
7.1 Fouten worden bepaald door de scheidsrechter. Deze moet gerespecteerd worden.
7.2 Een speler kan niet door het toedoen van fouten uit een wedstrijd gezet worden, met uitzondering van technische en/of opzettelijke onsportieve fouten.
7.3 Een team is in foutenlast nadat het zes teamfouten heeft begaan. Teamfouten worden bijgehouden door de court monitor.
7.4 Per fout op een doelende speler binnen de tweepuntslijn mag één vrije worp geschoten worden. Per fout op een doelende speler buiten de tweepuntslijn mogen twee vrije worpen worden geschoten.
7.5 Bij de 7e, 8e en 9e teamfout krijgt de tegenstander altijd 2 vrije worpen. Bij de 10e teamfout en alle teamfouten die volgen krijgt de tegenstander altijd 2 vrije worpen en balbezit.
7.6 Een bonussituatie is mogelijk als de speler waarop de fout wordt gemaakt in de betreffende actie weet te scoren. Zowel in als buiten de tweepuntslijn wordt in dit geval één vrije worp toegekend. 


Artikel 8. Wedstrijd/punten
8.1 De wedstrijd begint met het checken (aanvallende speler passt de bal naar verdedigende speler en deze passt de bal weer terug) van de bal achter de tweepuntslijn in het midden van het veld.
8.2 Na een dood spelmoment moet men eerst de bal checken met zijn of haar directe tegenstander.
8.3 Er wordt geen gebruik gemaakt van een schotklok.
8.4 Aanval halen:
 Na defensive rebound, steal, turnover, block en / of air ball moet men recht van aanval halen achter de tweepuntslijn
 Na offensive rebound mag het aanvallende team gelijk scoren zonder weer recht van aanval te halen.
8.5 Na een score krijgt de andere partij balbezit (loser’s ball).
8.6 Na een score dient het niet-scorende team de bal onder de ring ‘in te nemen’ (bal wordt levend zodra niet-scorende team de bal aanraakt). De bal dient achter de tweepuntslijn gedribbeld of gepasst te worden, waarbij de aanvaller met beide voeten over de tweepuntslijn moet zijn geweest.
8.7 Elke score binnen de tweepuntslijn telt voor 1 punt. Elke score buiten de tweepuntslijn telt voor 2 punten.
8.8 Er zijn geen time-outs mogelijk tijdens de wedstrijden.
8.9 Wisselen uitsluitend bij een dood spelmoment. De bal mag nog niet gecheckt zijn. De wissel vind plaats aan de overzijde van de basket. Er zit geen limiet aan het aantal wissels.
8.10 De bal is uit indien deze of de speler die de bal bezit op een van de zijlijnen komt of hier overheen gaat. Indien het veld afgezet is met boarding/hekken, geldt de boarding als zijlijn en is de bal uit wanneer deze of de speler die de bal bezit in aanraking komt met de boarding of hier overheen gaat.
8.11 Bij sprongbalsituaties krijgt het verdedigende team balbezit. 


Artikel 9. Contests
9.1 Indien spelers deelnemen aan de NBA2K 3 Point Contest gelden hiervoor de volgende regels:
9.1.1 Er is voor vrouwen en mannen een aparte contest.
9.1.2 Vrouwen schieten met vrouwenballen (maat 6), mannen met mannenballen (maat 7).
9.1.3 Er wordt geschoten van vijf posities met per positie vijf ballen. De laatste bal per positie is de money ball.
9.1.4 Een deelnemer heeft een minuut de tijd om zoveel mogelijk driepunters raak te schieten met de 25 beschikbare ballen. Iedere bal mag slechts één keer geschoten worden, een deelnemer heeft dus maximaal 25 pogingen.
9.1.5 De deelnemer moet stoppen met schieten na 1 minuut.
9.1.6 Iedere score telt voor één, met uitzondering van de money ball, wanneer deze raak gaat telt deze voor twee. Er kunnen derhalve maximaal 30 punten worden behaald per deelnemer.
9.1.7 Teamgenoten van de deelnemers verzorgen de rebound
9.1.8 De drie deelnemers, zowel bij de mannen als de vrouwen, met de meeste punten in de voorronde strijden tegen elkaar in de finale.
9.1.9 Indien er meer deelnemers zijn met eenzelfde aantal punten, wordt een tussenronde gespeeld met die betreffende deelnemers, waarbij deelnemers een halve minuut de tijd hebben om te schieten.
9.1.10 Degene met de meeste punten in de finale wint. De finale wordt volgens hetzelfde concept gespeeld als de voorronde.
9.1.11 Wanneer deelnemers evenveel punten hebben in de finale, wordt nog een ronde gespeeld waarbij de deelnemers een halve minuut de tijd hebben om te schieten.
9.2 Indien spelers deelnemen aan de Dunk Contest gelden hiervoor de volgende regels:
9.2.1 Deelnemers krijgen twee pogingen om een dunk te laten zien.
9.2.2 Per poging hebben de deelnemers een minuut de tijd.
9.2.3 Indien de dunk gemist wordt, mag deze binnen de minuut over gedaan worden.
9.2.4 De deelnemers doen om de beurt een poging.
9.2.5 Een jury kent punten toe voor de dunks.
9.2.6 De punten van alle juryleden worden per dunk bij elkaar opgeteld.
9.2.7 De scores van de twee pogingen worden bij elkaar opgeteld.
9.2.8 De beste twee deelnemers gaan na de eerste ronde door naar de finale, gebaseerd op de punten van de jury.
9.2.9 Bij een beperkt aantal deelnemers kan de voorronde overgeslagen worden en gelijk de finale plaatsvinden.
9.2.10 In de finale gelden dezelfde regels als in de voorronde.
9.2.11 Degene met de hoogste score in de finale wint.
9.2.12 Indien de finalisten gelijk eindigen, krijgen zij nog één poging van een halve minuut, waarna de jury bepaalt wie de winnaar is van de Dunk Contest.


Artikel 10. Gedragsregels
10.1 De beslissingen van de wedstrijdleiding, scheidsrechters en court monitoren moeten altijd worden gerespecteerd. Uiteindelijke beslissingen van de organisatie zijn doorslaggevend.
10.2 Bij agressief en/of onsportief gedrag binnen en buiten het veld worden er door de organisatie de benodigde maatregelen getroffen. Speler(s) en/of team(s) kunnen worden gediskwalificeerd.
10.3 Bij afwezigheid van een team bij een speelronde, verliest deze met 2-0.
10.4 Het is niet toegestaan om op de boarding/frames rondom het veld te hangen dan wel zitten.
10.5 Gebruik voor afval de afvalbakken die op het terrein aanwezig zijn.


Artikel 11. Overige bepalingen
11.1 In geval van openlijke geweldpleging of wanneer iemand op heterdaad betrapt wordt op diefstal zal de organisatie onmiddellijk de politie inschakelen.
11.2 De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of enig letsel gedurende het toernooi.
11.3 Deelname aan de Streetball Masters is geheel op eigen risico.
11.4 De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de duur van wedstrijden in te korten indien het schema fors dreigt uit te lopen.
11.5 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
11.6 Indien na publicatie van het wedstrijdreglement nog wijzigingen worden aangebracht, zullen deelnemers hierover geïnformeerd worden
   

Streetball Masters

Streetball Masters is dé 3x3 basketball tour van de Nederlandse Basketball Bond. Op A-locaties in verschillende Nederlandse steden strijden de streetballers in een urban ambiance om een plek in de landelijke finale van het NK 3x3 basketball. Streetball Masters is een officiële FIBA Quest, waarbij de winnaars van de mannen 23+ zich automatisch plaatst voor de World Tour Master in Praag. Het Finaleweekend wordt i.s.m. FIBA Europe georganiseerd en maakt het onderdeel uit van de 3x3 EuroTour 2015.

De A-locatie Groningen is natuurlijk de Grote Markt. Deze staat op 21 juni geheel in het teken van basketbal met diverse speelvelden en vele andere activiteiten. Ben je amateur of professioneel basketballer, jong of oud: iedereen is welkom! Ook voor de rolstoelbasketballers en bedrijven is er een competitie.